Naša kompanija je 2. decembra 2019. godine dobila nacionalni sertifikat za visokotehnološka preduzeća.

„Nauka je važna unutrašnja pokretačka snaga za razvoj, pojam„ novo i visokotehnološko preduzeće “odnosi se na osnovna nezavisna prava intelektualnog vlasništva preduzeća koja su nastala kontinuiranim istraživanjem i razvojem i transformacijom tehnoloških dostignuća u„ polju nove i visoke tehnologije uz podršku država". I na osnovu toga obavljati poslovne aktivnosti. To je ekonomski entitet sa intenzivnim znanjem i tehnologijom. "

new-18

Ovo je visoko priznanje i podrška naše nezavisne inovacije u zemlji. To dalje ukazuje na to da je naša kompanija preduzeće s visokim rastom i dobrom potencijalnom ekonomskom koristi.
Inovacije su osnovna pokretačka snaga za razvoj preduzeća. Slijedit ćemo put neovisnih inovacija i održivih inovacija, te neprestano poboljšavati svoj kapacitet za znanstvene i tehnološke inovacije i vrhunski tehnološki razvoj.
U budućnosti ne bismo trebali inzistirati samo na tehnološkim inovacijama, već i obratiti pažnju na inovacije u preduzećima. Inovacije u poduzeću važan su dio upravljanja poduzećem. To je ključni faktor koji odlučuje o smjeru razvoja, opsegu i brzini kompanije. Od cijelog menadžmenta kompanije do konkretnog poslovanja, inovacije preduzeća prolaze kroz svaki odjel i svaki detalj. Inovacije preduzeća uključuju organizacione inovacije, tehnološke inovacije, inovacije u upravljanju, strateške inovacije i druge aspekte problema, a svi aspekti problema nisu izolirani da bi se uzeo u obzir određeni aspekt inovacije, već da bi se razmotrio razvoj cijelog preduzeća, jer inovacija svih aspekata je usko povezana.


Vrijeme objavljivanja: dec-02-2019